FANDOM


Енергија је мјера способности физичког система да одради задани посао. Иако количински мјерљива, енергија није апсолутна и мора се мјерити у односу на релативно референтни ниво енергије (кинетичка енергија, хемијска енергије, топлотна енергија, итд.). Енергија за звјездане бродове се може добити из разних реакција, од којих су најчешће реакција између материје и антиматерије и нуклеарна физија, иако се попут материје не може створити или уништити. Стога, интеракције материје и антиматерије стварају енергију. Застарјели начини претварања енергије су обухватали сагоријевање и нукларну физију. Антиматеријска реакција се увијек рачуна помоћу Ајнштајнове формуле, Е = mc2. Теоретски, комбиновано поништавање једног килограма антиматерије са једним килограмом материје ће произвести 1.8 × 1017 џула енергије (180 петаџула).

Енергетски системи звјезданих бродова Уреди

Други енергетски системи Уреди

Облици живота базирани на енергији Уреди

Разно Уреди

Спољашње везе Уреди