FANDOM


Бејџоранска окупациона влада је била de jure влада Бејџора током кардасијанске окупације. Као и њен насљедник, Бејџоранска привремена влада, је дијелила власт са Ведечким зборем. Међутим, за разлику од привремене владе која је постављена након краја окупације, окупациона влада је имала веома мали утицај. Секретар Кубус је био официр за везу између окупационе владе и Кардасијанаца, док је прилар Бек имао сличну функцију у Ведечком збору. (ДС9: "Колаборациониста")

Спољашња везаУреди